תהליך העבודה

מסיפור חיים לספר חיים: התהליך

צעד 1: מפגש היכרות לא מחייב עם נשוא הספר ו/או עם קרוביו.
צעד 2: מפגש שבו נתרשם ב'מבט-על' על חיי גיבור הספר באמצעות רישום תחנות חיים מרכזיות שישמשו
שלד לסיפור שייכתב.
צעד 3: תכנון מבנה הספר ומסגרת סיפור החיים.
צעד 4: סדרת מפגשי שיחה*.
צעד 5: עריכת החומר לכדי ספר חיים בד בבד עם סריקה, עיבוד, ריטוש ושיקום תמונות ומסמכים
רלוונטיים (מכתבים, כתובה, אשרות, כתבות עיתונות וכן הלאה).
צעד 6: עיצוב ועימוד ספר חיים.
צעד 7: הוצאה לאור**.

*  המפגשים יתקיימו בביתכם או בכל מקום אחר שבו תבחרו – לרבות שיחת וידאו.
** לאחר אישורכם הסופי, כמובן.

בהצלחה,
יריב נופך – ביוגרפיות
052-4802824